عروسک تن پوش دختر بچه 09121225063

بنام خالق هستی

مسکات _ MASCOT_ خوش یمن_طلسم _ تن پوش عروسکی_ شگون آور_ افسون واژه های مترادفی است برای عروسکهای تن پوش تبلیغاتی نمایشی در فرهنگ هنر و ادبیات امروز می باشد.
مسکات می تواند یک شخصیت انسانی_ حیوانی _ شیء _ افسانه ای _ شمایل دینی_ کاراکترهای تخیلی یا ماکت محصول یک کارخانه و …. باشد.

که جهت بیان و رسیدن به اهداف خاصی اعم از سیاسی اقتصادی تبلی؛اتی نمایشی یا اشاعه فرهنگ خاصی باشد.
جایگاه عروسکهای تن پوش بین نشانه ها و نمادهای گرافیکی طبقه بندی می شود.

عروسکهای تن پوش از جهت کاربرد به چهار گروه تقسیم می شوند.
1_ عروسک تن پوش ورزشی
2_عروسک تن پوش آموزشی
3_عروسک تن پوش ملی
4_عروسک تن پوش تجاری
باتوجه به اینکه کودکان ما تولید کنندگان و مصرف کنندگان آینده می باشند

در طراحی کاراکترهای عروسکهای تن پوش باید کودکان را مخاطب اصلی قرار داد

ودر طراحی مسکات آنها را اعمال کرد.
در ساخت تن پوش  عروسکی نکاتی همچون
1_شخصیت سازی عروسک تن پوش
2_دوام تن پوش عروسکی
3_سهولت در پوشیدن و در آوردن لباس عروسک تن پوش_ 3
4_تهویه داخل سر عروسک تن پوش
5_وزن مسکات
6_ کفشهای مناسب برای عروسک تن پوش به نسبت طرح

7_راه تنفش مسکات راحتی عروسک گردان
شخصیتهای داستانی و کارتونی یا همان انیمیشنی  که یکی از بهترین گزینه ها برای ساخت عروسکهای تن پوش تبلیغاتی یا همان مسکات میباشند.