مطالب توسط wpcarus

عروسک ها چگونه جان می گیرند؟

عروسک ها چگونه جان می گیرند؟   خیلی از ما خاطرات عروسکی زیادی داریم. خاطرات از عروسک هایی که بر قاب تلویزیون نقش می بستند تا سرگرم مان کنند و از این رهگذر، چیزهایی نیز به ما بیاموزند. هر کدام از عروسک های تلویزیونی با لحظات شیرینی از زندگی کودکان دیروز و امروز گره خورده […]