عروسک تنپوش نمایشگاهی

تعریف: تئاتر بلک لایت چیست؟

تئاتر بلک لایت نوعی عروسک سازی است که در آن عروسک ها روی صحنه ای روشن می شوند که فقط با نور ماورا بنفش روشن باشد (چراغ های فلورسنت سیاه یا گاهی اوقات آبی نامیده می شود). عروسک گردان ها لباس سیاه (سر تا پا) را در پس زمینه سیاه (دیوارها و کف) اجرا می کنند. نور ماورا بنفش رنگ سیاه را نمی گیرد ، بنابراین توله سگها با پس زمینه مخلوط می شوند و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. به نوبه خود نور ماورا بنفش باعث می شود که رنگ های فلورسنت عروسک ها (یا لوازم جانبی) بصری درخشند.

کلمات ، عروسک های عروسکی و لوازم جانبی انگار با جادو ظاهر می شوند ، ناپدید می شوند و بدون هیچ زحمتی درمورد صحنه حرکت می کنند. بنابراین برای مخاطبان آنها شیفته داستان و مضمون کتاب مقدس هستند که بصورت موسیقیایی و بصری به تصویر کشیده می شود. عملکرد واقعاً جادویی می شود.

 

Definition: What is Black Light Theater

Black Light theater is a form of puppetry where the puppets are operated on a stage lit only with ultraviolet lighting (black, or sometimes call blue, fluorescent lights). The puppeteers perform dressed in black (head to toe) against a black background (walls and floor) . The ultraviolet light does not pick up the black so the puppeteers blend into the background becoming invisible to the naked eye. In turn the ultraviolet light causes the fluorescent colours of puppets (or props) to visually glow.

Words, puppets, and props as if by magic appear, disappear and move effortlessly about the stage. So for the audience they are captivated as the bible story or theme is portrayed musically and visually. The performance becomes truly magical.

عروسک تن پوش دختر بچه 09121225063

بنام خالق هستی

مسکات _ MASCOT_ خوش یمن_طلسم _ تن پوش عروسکی_ شگون آور_ افسون واژه های مترادفی است برای عروسکهای تن پوش تبلیغاتی نمایشی در فرهنگ هنر و ادبیات امروز می باشد.
مسکات می تواند یک شخصیت انسانی_ حیوانی _ شیء _ افسانه ای _ شمایل دینی_ کاراکترهای تخیلی یا ماکت محصول یک کارخانه و …. باشد.

که جهت بیان و رسیدن به اهداف خاصی اعم از سیاسی اقتصادی تبلی؛اتی نمایشی یا اشاعه فرهنگ خاصی باشد.
جایگاه عروسکهای تن پوش بین نشانه ها و نمادهای گرافیکی طبقه بندی می شود.

عروسکهای تن پوش از جهت کاربرد به چهار گروه تقسیم می شوند.
1_ عروسک تن پوش ورزشی
2_عروسک تن پوش آموزشی
3_عروسک تن پوش ملی
4_عروسک تن پوش تجاری
باتوجه به اینکه کودکان ما تولید کنندگان و مصرف کنندگان آینده می باشند

در طراحی کاراکترهای عروسکهای تن پوش باید کودکان را مخاطب اصلی قرار داد

ودر طراحی مسکات آنها را اعمال کرد.
در ساخت تن پوش  عروسکی نکاتی همچون
1_شخصیت سازی عروسک تن پوش
2_دوام تن پوش عروسکی
3_سهولت در پوشیدن و در آوردن لباس عروسک تن پوش_ 3
4_تهویه داخل سر عروسک تن پوش
5_وزن مسکات
6_ کفشهای مناسب برای عروسک تن پوش به نسبت طرح

7_راه تنفش مسکات راحتی عروسک گردان
شخصیتهای داستانی و کارتونی یا همان انیمیشنی  که یکی از بهترین گزینه ها برای ساخت عروسکهای تن پوش تبلیغاتی یا همان مسکات میباشند.